NHÀ HÀNG SEN ĐÔNG DƯƠNG
Tinh hoa ẩm thực phương Đông
64 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM, Quận 1, Hồ Chí Minh
0838206464
01228950824
anh.ktt.gdd@gmail.com
Sản phẩm